Welkom op de site van tractor pulling team It Kypmantsje.
It kypmantsje is een speciaal voor de tractor pulling sport ontwikkelde tractor die meedoet in de
vrije klasse 4.5 ton, waarvan hieronder de details van het hoe en waarom worden uitgelegd.

Truck en Tractorpulling:
Kracht en Snelheid!

Truck en tractor pulling: de naam van een unieke motorische krachtsport.
Deze van oorsprong Amerikaanse sport heeft sinds haar introductie op de Flevohof in 1977 reeds tienduizenden Europeanen in haar greep gekregen.
Ook in ons land kent de sport vele duizenden enthousiaste aanhangers.
Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het niveau van de sport en de plaats van de Nederlanders binnen de Europese top.
Al vele Europese titels werden de laatste jaren door Nederlanders binnengehaald.
De Nederlandse Truck en Tractor pulling Organisatie (NTTO) is lid van de ETPC, de overkoepelende Europese organisatie, die al jaren banden heeft met de NTPA, de Amerikaanse pullers-organisatie.

100-meterbaan.
Truck en tractor pulling wordt beoefend met behulp van een sleepwagen, een soort oplegger die van voren niet op wielen maar op een slee rust.
Volledig belast weegt deze wagen zo'n 25.000 kilo.
Het gaat erom deze sleepwagen zover mogelijk te verplaatsen over een speciaal aangelegde baan van leemachtige grond, van 100 meter lengte.
Aan het begin van iedere trekpoging staat de ballastbak, met daarin de gewichten, achter op de sleepwagen.
Gedurende de trek wordt de ballastbak naar voren getransporteerd, waardoor het gewicht op de sleepvoet steeds verder toeneemt.
Hierdoor wordt het voor de tractor steeds moeilijker de sleepwagen voort te bewegen.
Voor de deelnemers is het de kunst om met hun combinatie zoveel kracht (en dus snelheid) te ontwikkelen, dat zij de sleepwagen over de 100 meter trekken.
We spreken dan van een 'full pull'.
Maar dan zijn we er nog niet, want als er meerdere deelnemers een full pull weten te behalen, moeten zij het voor een verzwaarde sleepwagen opnieuw proberen.
De sleepwagenbemanning kan op drie manieren de wagen zwaarder afstellen:

1 - Door een hogere versnelling te kiezen.
Hierdoor is de ballastbak eerder boven de sleepvoet.

2 - Door de stalen messen in de baan te draaien.
Deze messen kunnen tot vijf centimeter onder de sleepvoet uitsteken.
Ze grijpen als het ware in de baan en bieden zo extra weerstond.

3 - Door extra stalen gewichten in de ballastbak te plaatsen.
In totaal is er plaats voor zes gewichten van 2500 kilo elk.

In de finale of 'pull-off' wordt die tractor winnaar die met de verzwaarde sleepwagen de grootste afstand heeft getrokken.
De ontwikkelde snelheid is daarbij van groot belang.
De massa van de sleepwagen gaat dan immers meewerken, een totaal gewicht van zo'n 20.000 tot 25.000 kilo.

Enorme vermogens.
Het zal duidelijk zijn dat om die prestaties te kunnen leveren, de tractoren moeten beschikken over enorme vermogens.
In Nederland leveren sommige tractoren meer dan 5000 pk; in de Verenigde Staten van Amerika zijn er tractoren die meer dan het dubbele laten noteren!
Het gaat dus om ware krachtsexplosies.
Dat betekent dat het uiterste van de techniek wordt gevergd.
Het is met name dat aspect dat zowel het publiek alsook de deelnemers zelf zo in de ban houdt.
Het zijn immers geen kant en klare fabrieksmachines waar de deelnemers mee op de baan verschijnen, maar het gaat om zelfbouwcombinaties.
Machines waarin duizenden arbeidsuren en tienduizenden Euro´s aan materiaal zijn gestoken.
Wat te denken van dieselmotoren die meer dan het tienvoudige van hun standaard vermogen leveren, benzinemotoren die met blowers en methanolinjectie meer dan 10 paardenkrachten leveren.
Daarnaast maken sommige deelnemers gebruik van aluminium V8-race-motoren of vliegtuigmotoren, inclusief turbinemotoren.

Verschillende klassen.
Er wordt gereden in verschillende klassen.
In de vrije klasse is elke combinatie van motoren en eindaandrijving toegestaan, mits maar wordt voldaan aan de door de NTTO opgestelde voorschriften.
Die bestaan onder meer uit stringente veiligheidseisen en ten tweede bepaalde beperkingen, bijvoorbeeld voor het gebruikte materiaal, gewicht en afmetingen.
Er wordt binnen de A-divisie gestreden in de gewichtsklassen: 3500 kilo en 4500 kilo Dit betreft dan het maximale gewicht van de tractor.

In de super stock klasse wordt er deelgenomen met tractoren die aan de buitenkant nog sterke vergelijkenis vertonen met standaardtractoren.
Maar dat is ook het enige, want de motoren van de machines zijn vaak opgevoerd tot meer dan het tienvoudige van het standaard vermogen.

In de minipuller klasse verschijnen zelfgebouwde machines aan de start met een maximaal gewicht van 950 kilo.
Dat lage gewicht staat het monteren van krachtige motoren niet in de weg: sommige machines beschikken over meer dan 1000 paardenkrachten.

In de two wheel drive klasse hebben alle machines het uiterlijk van een auto of soortgelijk voertuig.
Het maximale gewicht is 2600 kilo.
In deze klasse binnen de NTTO moeten alle deelnemers ook voldoen aan enkele limieten: het gebruik van een stalen V8-motor uit een auto met een maximale inhoud van 480 cubic inch (ca. 7,8 liter).

Uitgebalanceerd.
Truck en tractor pulling, de sport die motorische kracht koppelt aan snelheid.
Want de combinaties die het snelst van start gaan en de achterwielen het hardst kunnen laten spinnen, komen het verst.
Mits door het verhangen van gewichten heel nauwkeurig zijn uitgebalanceerd, over de optimale overbrengingsverhouding beschikken.
De banden de juiste spanning hebben.
Alleen dan kon al het vermogen op de baan worden overgebracht.
Per baan kan dat steeds variëren, Daarom vereist dit erg veel inzicht en ervaring van deelnemers.
Wat dat betreft vertoont truck en tractor pulling de overeenkomsten met andere takken van gemotoriseerde sporten Maar wat truck en tractor pulling extra onderscheidt, is de sensatie van de enorme hoeveelheid paardenkrachten van de glinsterende machines en de omringende show.

Met recht kan truck- en tractorpulling dan ook worden aangeduid als... world's most powerful motorsport!

© 1977 - 2024 all right reserved - itkypmantsje.com - design by cordevries.com